Bres advocaten. Meer perspectief

Bres advocaten is gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. Een bewuste keus. We willen niet op álle rechtsgebieden een beetje deskundig zijn, maar op een aantal gebieden heel veel actuele kennis in huis hebben. Dit stelt ons in staat een juridisch vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en te beoordelen. We creëren daardoor meer mogelijkheden voor de succesvolle oplossing van het probleem. Op die manier bieden wij onze cliënten een beter vooruitzicht, meer perspectief.

Onze specialismen zijn:

Bres Blogt

“CD van jou, CD van jou, CD alléén van jou”

Slechts met een kleine meerderheid is eind april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal Nederland afscheid nemen van het huidige wettelijke stelsel, de gemeenschap van goederen. Dit betekent niet dat (aanstaande) echtgenoten hier niet meer voor kunnen kiezen. Zij kunnen bij de notaris desgewenst huwelijkse voorwaarden opmaken en de keuze maken voor een algehele gemeenschap van goederen.

Thans is het wettelijk stelsel de gemeenschap van goederen. Alleen Nederland en Zuid-Afrika hanteren dit stelsel als wettelijk stelsel. Kort gezegd houdt de gemeenschap van goederen in dat zodra men in het huwelijk treedt, alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden samenvallen in één grote gemeenschap toebehorend aan beide partijen. De “cd” van jou, wordt ook de “cd” van je echtgeno(o)t(e) en dus is de “cd” van jullie allebei. Daarnaast is het zo dat als een echtgeno(o)t(e) een erfenis of een schenking (zonder uitsluitingsclausule) tijdens het huwelijk ontvangt, dit ook in de gemeenschap valt en dus verdeeld dient te worden. > Lees verder