Bres advocaten. Meer perspectief

Bres advocaten is gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. Een bewuste keus. We willen niet op álle rechtsgebieden een beetje deskundig zijn, maar op een aantal gebieden heel veel actuele kennis in huis hebben. Dit stelt ons in staat een juridisch vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en te beoordelen. We creëren daardoor meer mogelijkheden voor de succesvolle oplossing van het probleem. Op die manier bieden wij onze cliënten een beter vooruitzicht, meer perspectief.

Onze specialismen zijn:

Bres Blogt

De AVG voor ondernemers in 10 stappen

Ondernemers kloppen regelmatig bij ons aan als het gaat om de AVG. Bres Advocaten krijgt dan vragen over implementatie en toepassing. Het leek me daarom handig om dit stappenplan beschikbaar te stellen ter indicatie.*

 

Stap 1. Verwerkt ons bedrijf persoonsgegevens?

 

Wat zijn persoonsgegevens? De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat met de informatie duidelijk is (of kan worden) om welke persoon het gaat; er kan naar de persoon worden herleid. In sommige gevallen kan het ook gaan om e-mailadressen van bedrijven, bijvoorbeeld janklaassen@janklaassen.nl.

 

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die zien op bijvoorbeeld ras, medische gegevens, lidmaatschap van een vakbond, etc. Deze gegevens worden door de AVG extra beschermd en mogen in beginsel niet verwerkt worden.

 

Verwerking betekent het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, vernietigen, etc. Met andere woorden elke bewerking in de gegevens is een verwerking. > Lees verder