Het perspectief van Max Vetkamp

Max Vetkamp, advocaat bij Bres advocaten

“Ik zit in dit vak vanuit de wens om mensen daadwerkelijk te helpen. Dat zit in mijn genen. Een cliënt wil vrijwel altijd zijn gelijk halen. Het is mijn taak om daar alles voor te doen, om datgene wat de cliënt wil bereiken maximaal mogelijk te maken.”

Procederen is nooit het doel
“Daarvoor is het noodzakelijk de problematiek eerst goed in kaart te brengen. Ik wil alles weten. Cliënten vraag ik het hemd van het lijf en ik zorg ervoor dat ze werkelijk alles aan me kwijt kunnen. Procederen is nooit het ultieme doel. Ik kijk eerst of er mogelijkheden zijn om een probleem of conflict in der minne te schikken. Als dat niet lukt, ga ik de beste opties na. We bespreken de zaak met elkaar, wegen de voors en tegens tegen elkaar af. En we toetsen regelmatig of we op één golflengte zitten, of ons perspectief klopt. Uit die samenwerking volgt mijn advies en gaan we voor het hoogst haalbare. Mijn advies kan ook zijn iets níet te doen. Maar ook dat leidt in sommige zaken tot het best mogelijke resultaat.”

CV + specialisme

Max Vetkamp beoefent de advocatuur sinds januari 1979. Hij werkt eerst in Utrecht en sinds 2000 vanuit zijn oorspronkelijke thuishaven, Soest. Aanvankelijk is hij een aantal jaren werkzaam in de algemene praktijk.

Vanaf 1986 specialiseert Max Vetkamp zich in toenemende mate vanuit werkgevers- en werknemersstandpunt op het gebied van het arbeidsrecht in alle facetten. Hij treedt op voor werknemers, onder meer voor (leden van) een werknemersorganisatie, maar ook voor werkgevers.