Bres advocaten. Meer perspectief

Bres advocaten is gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. Een bewuste keus. We willen niet op álle rechtsgebieden een beetje deskundig zijn, maar op een aantal gebieden heel veel actuele kennis in huis hebben. Dit stelt ons in staat een juridisch vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en te beoordelen. We creëren daardoor meer mogelijkheden voor de succesvolle oplossing van het probleem. Op die manier bieden wij onze cliënten een beter vooruitzicht, meer perspectief.

Onze specialismen zijn:

Bres Blogt

Strafrechtelijke handhaving naast bestuursrechtelijke handhaving in het omgevingsrecht

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Bomenverordening kan voorschrijven dat voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning door de eigenaar van de boom moet worden aangevraagd. Wat veel mensen niet weten is dat ook op basis van het bestemmingsplan een vergunningsplicht voor de eigenaar kan bestaan voor het kappen van zijn boom. Indien een boom wordt gekapt zonder dat daartoe een omgevingsvergunning is verkregen op grond van het bestemmingsplan, kan de gemeente door middel van bestuursrechtelijke handhaving tegen de eigenaar van de gekapte boom optreden. Minder bekend is dat er aan de eigenaar ook een strafrechtelijke sanctie kan worden opgelegd. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is de bomenkap op een bedrijventerrein in Tiel (1) (2).
> Lees verder