Bres advocaten. Meer perspectief

Bres advocaten is gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. Een bewuste keus. We willen niet op álle rechtsgebieden een beetje deskundig zijn, maar op een aantal gebieden heel veel actuele kennis in huis hebben. Dit stelt ons in staat een juridisch vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en te beoordelen. We creëren daardoor meer mogelijkheden voor de succesvolle oplossing van het probleem. Op die manier bieden wij onze cliënten een beter vooruitzicht, meer perspectief.

Onze specialismen zijn:

Bres Blogt

Let op als je levensverzekeraar fuseert!

Zoals bekend fuseren verzekeringsmaatschappijen aan de lopende band.

Op polissen van levensverzekering staat vaak vermeld wie de begunstigden zijn als de polis wordt uitgekeerd. In de regel is dat aan de verzekeringnemer zelf en als die is overleden dan staat er vaak op de polis dat de erfgenamen de begunstigde zijn. In de praktijk ben ik eens geconfronteerd geweest met een geval waarbij de verzekeraar na fusie op het polisblad aantekende dat de wettig erfgenamen begunstigde zouden zijn. Dat lijkt hetzelfde als erfgenamen, maar is het niet. Wettig erfgenamen zijn de personen die volgens de wet erven in het geval er geen testament is. Dat kunnen hele andere erfgenamen zijn dan testamentair erfgenamen. Wettig erfgenamen zijn de echtgenoot, kinderen en als die er niet zijn kleinkinderen, broer en zuster of ouders van de overleden. Voor het benoemen tot erfgenaam van een goed doel, een levensgezel of goede vriend is een testament nodig.

Als er nu op het polisblad staat erfgenamen en de Zeehondencrèche in Pieterburen is tot erfgenaam benoemd, dan krijgt die uit uitkering. Maar als er staat wettig erfgenamen, dan gaat de uitkering naar echtgenoot en/of kinderen en familieleden.

Als er twijfel is over de juistheid van de vermelding op het polisblad, dan kan de bedoeling van de erflater meestal via de tussenpersoon of door het opvragen van het eerste polisblad (dus van voor de fusie) wellicht worden achterhaald. Maar vaak is de tussenpersoon met pensioen en het eerste polisblad onvindbaar…..

Nog een aandachtspunt: Pas op met het verwerpen van de nalatenschap! Als de begunstigden “de erfgenamen” zijn en een erfgenaam verwerpt is hij daarmee ook niet langer begunstigde.