Het perspectief van André Emmen

André Emmen, advocaat bij Bres advocaten

“Ik hecht heel veel waarde aan een goed persoonlijk contact met mijn cliënt. Wederzijds vertrouwen is absoluut noodzakelijk. Het moet klikken.”

Brede optiek voor meer oplossingen
“Als die openheid en dat vertrouwen er zijn, kunnen we aan de slag. Mensen helpen is mijn drijfveer. Ik vind het ook belangrijk om een zaak vanuit verschillende disciplines te bekijken. Behalve advocaat ben ik notarieel jurist met een fiscale achtergrond. Vanuit die brede optiek kunnen zich meer oplossingen voor een zaak aandienen. Ook kan ik beter anticiperen op eventuele ontwikkelingen, de kans van slagen inschatten.”

Out-of-the box denken
“Daarbij streef ik ernaar zo veel mogelijk out-of-the box te denken. Op die manier kan ik een goed onderbouwd en passend advies geven en oplossingen bieden. Ook als die misschien niet direct voor de hand liggen, maar voor de cliënt in ieder geval wel tot een bevredigend resultaat leiden.”

RBA   www.rb.nl

RBA   www.vean.nl/

CV + specialisme

André Emmen begint in 1983 als kandidaat-notaris. Na zes jaar werken in het notariaat maakt hij de overstap naar de advocatuur. Hij heeft een sterke fiscale belangstelling en is lid van het Register Belastingadviseurs. Vanuit deze achtergrond is hij goed thuis op alle gebieden waar het midden- en kleinbedrijf met problemen kan worden geconfronteerd. Daarnaast is hij deskundig in administratiefrechtelijke kwesties (bouwvergunningen, bestemmingsplannen).

Ook veel particulieren weten de weg naar André Emmen te vinden. Vanuit zijn notariële achtergrond adviseert hij in complexe erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke kwesties.

André heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Erfrecht

Deze registratie verplicht André elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.