Het perspectief van Maudy Vermin

Maudy Vermin, advocaat bij Bres advocaten

“In deze sector ben ik zo’n 25 jaar actief, vooral voor woningcorporaties. Die hebben een sociale én idealistische kant, daar voel ik me bij thuis.”

Eigenlijk help ik alle betrokkenen
“Ik ben rechten gaan studeren in de overtuiging dat je met regels een rechtvaardigere maatschappij kunt creëren. Neem bijvoorbeeld een overlastzaak. Daar zijn veel mensen bij betrokken. De overlastgever, familie en buren. Maar ook corporatiemedewerkers, die vaak al veel tijd en arbeid hebben geïnvesteerd. Eigenlijk help ik al die mensen. Daarvoor is het belangrijk om de feiten te kennen en de zaak van alle kanten te beoordelen. Ook vanaf de stoel van de rechter. Zo kan ik inschatten waar het naar toe gaat. Lijkt de gang naar de rechter niet de juiste weg, dan zoek ik een andere oplossing.”

Alles uit de kast voor het beste resultaat
“Ik steek veel energie in de voorbereiding. Door vooral goed te communiceren met alle betrokkenen en een duidelijke strategie uit te stippelen. Ook door een helder dossier op te stellen en te zorgen dat ik alle bewijsstukken en rapporten kan overleggen. Daarmee creëer ik een voorsprong. Bovendien komen mijn cliënt en ikzelf niet voor verrassingen te staan. Ik trek gewoon alles uit de kast om er het beste uit te halen, voor mijn cliënt en voor zo veel mogelijk andere mensen.”

VHA   www.huurrechtadvocaten.nl

CV + specialisme

Maudy Vermin begon in 1992 als jurist bij het NCIV, koepel voor woningcorporaties. In 1996 richtte ze met René Boekhoff het kantoor Boekhoff Vermin advocaten op. Ze is specialist op het gebied van zowel het huurrecht in de ruimste zin van het woord, als van het contractenrecht.

Maudy is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en de Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA). Daarnaast geeft ze regelmatig (in-company) cursussen aan medewerkers van woningcorporaties en is ze tevens afgestudeerd in de pedagogiek.

Maudy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Huurrecht Woonruimte en Bedrijfsruimte

Deze registratie verplicht Maudy elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.