Het perspectief van Gabriëlle Steenbakkers

“Iedere zaak is uniek. En dat betekent per zaak bekijken wat de beste strategie is. Een interessante uitdaging, waarbij ik samenwerk met de cliënt; hij of zij bezit immers de informatie die van doorslaggevend belang kan zijn om de zaak tot een succesvol einde te brengen.”

Opnemen tegen de overheid
“In het bestuursrecht tref ik vaak overheidsinstanties als wederpartij. Een ondernemer of particulier denkt vaak onterecht dat hij of zij het niet kan opnemen tegen de overheid. Maar met een goede advocaat aan je zijde kun je wel degelijk in bezwaar, beroep of hoger beroep een positief resultaat behalen. Als advocaat zorg ik dat ik goed op de hoogte ben van de huidige wetgeving en de recente rechtspraak. Het geeft mij veel voldoening als mijn cliënt zijn droomhuis alsnog kan bouwen of alsnog een urgentieverklaring krijgt.”

Vindingrijk en betrokken
“Cliënten typeren mij als vindingrijk, betrokken en integer. Ik denk graag out of the box, waardoor met nieuwe argumenten de cliënt (alsnog) in het gelijk wordt gesteld. Hierbij put ik uit juridische ervaringen die ik eerder heb opgedaan.”

CV + specialisme

Gabriëlle behaalde zowel haar Master Recht & Onderneming als haar Master Strafrecht cum laude aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was zij als juridisch medewerker werkzaam bij de gemeentelijke overheid.

Gabriëlle is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij in 2019 bij Bres Advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. Gabriëlle heeft een ruime advies- en proceservaring in het bestuursrecht en het (jeugd)strafrecht. In de loop der jaren voerde zij vele bezwaarzaken en (hoger) beroepsprocedures tegen gemeenten (bijstandsuitkering, bestuursdwang, inbeslagname etc.), het UWV (WIA, WAO, Ziektewet en Wajong), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, Algemene nabestaandenwet en kinderbijslag) en de DUO (studiefinanciering). Vaak met succes voor de cliënt.

Naast het sociale verzekeringsrecht houdt zij zich bij Bres Advocaten bezig met het ruimtelijk ordeningsrecht. Voor geschillen over de vaststelling van bestemmingsplannen en de afgifte van omgevingsvergunningen kunnen cliënten bij haar terecht. Ook behandelt zij vraagstukken betreffende onteigening, planschadevergoeding en nadeelcompensatie.

Gabriëlle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht
  1. Natuurbeschermingsrecht
  2. Ruimtelijk bestuursrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht
  1. Werknemersverzekeringen
  2. Volksverzekeringen
  3. Sociale voorzieningen

Deze registratie verplicht Gabriëlle elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.