Het perspectief van Johanna Six-Van der Werf

Johanna Six-Van der Werf, advocaat bij Bres advocaten

“Personen- en familierecht is mijn domein, juist omdat het grote persoonlijke inzet vergt. Ik tref mensen vaak in een moeilijke periode in hun leven. Door de emoties wordt een helder zicht op de zaak soms vertroebeld.”

Persoonlijk, positief en eerlijk
“Het is mijn taak eerst te zorgen dat cliënten zich bewust worden van hun positie, waardoor zij zich gesterkt weten en zich sterk voelen. Door hen persoonlijk en positief te benaderen, eerlijk te zijn. Ik wil hen ervan overtuigen dat ze er niet alleen voor staan, dat we het samen doen. Als we dan aan de slag gaan, houd ik het zakelijk, maar ik kijk ook naar het welzijn van mijn cliënten. Ik ben geen maatschappelijk werker, maar ik wil duidelijk krijgen wat op de lange termijn zinnig en goed voor hen is.”

Levensgeluk
“Ik kom met gedegen juridisch advies en een sterk dossier, maar ook met persoonlijke en praktische adviezen. Het gaat mij om de balans. Ik wil voorkomen dat emoties de overhand krijgen. Belangrijk is dat ik mijn cliënten een reëel toekomstperspectief schets, dat ze de consequenties overzien van een procedure. Niet alleen in termen van verlies en winst. Ik denk vooral ook in termen van levensgeluk.”

VFAS   www.verenigingfas.nl/

RBA   www.vean.nl/

CV + specialisme

Johanna Six-Van der Werf trad in 1992 toe tot het advocatenkantoor van haar vader in Baarn. In 2001 sloot zij zich aan bij het kantoor Schoonderbeek, Emmen & Vetkamp in Soest. Johanna Six heeft grote belangstelling voor het personen- en familierecht en heeft zich daarin gespecialiseerd. Zij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (VFAS). Ook kan zij als (echtscheidings)mediator worden ingeschakeld.

Daarnaast is Johanna Six oud-voorzitter van de ‘Zakenvrienden Soest’ en oud-voorzitter van de ‘Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Eem-Vallei Educatief’, een samenwerkingsverband van de openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.

Johanna heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht Johanna elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.