Het perspectief van Kees Schoonderbeek

Kees Schoonderbeek, advocaat bij Bres advocaten

“De regelgeving wordt steeds complexer. Ze verandert vrijwel elke dag. We moeten onze kennis voortdurend bijspijkeren en verdiepen. Zorgen dat we niet op routine varen. Dat maakt het ook zo boeiend.”

De weg wijzen
“Ik vind het telkens opnieuw een uitdaging om binnen die dynamische ontwikkelingen mensen de weg te wijzen. Het is mooi dat een cliënt een probleem bij ons kwijt kan, aan ons toevertrouwt. Aan mij de taak om goed te luisteren en inzicht te bieden, de cliënt te vertellen waar hij of zij aan toe is.”

Duidelijk over haalbaarheid
“Ik ben altijd duidelijk over de haalbaarheid van een zaak. Ook in tijd en kosten. Juridisch gelijk krijgen is één ding, maar wat als het gelijk niets oplevert? Als het puur zakelijk is, adviseer ik om vooral het eindresultaat voor ogen te houden. Weegt dat op tegen de inspanningen? Ik ben er niet alleen om te adviseren en te procederen, maar ook om procedures te voorkomen.”

  www.vaan-arbeidsrecht.nl

CV + specialisme

Kees Schoonderbeek werd in 1983 advocaat en is sinds 1986 gevestigd in Soest. Hij heeft een algemene civiele praktijk, is thuis in het arbeidsrecht, waarbij hij optreedt voor werkgevers en werknemers.

Daarnaast adviseert en procedeert hij in echtscheidingskwesties en in zaken die het contractenrecht betreffen (het opstellen van contracten, algemene voorwaarden, incasso’s). In het insolventierecht kent hij de weg doordat hij jarenlang als curator heeft gefungeerd. Kees Schoonderbeek wordt ingeschakeld door instellingen, bedrijven en particulieren.

Kees heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht Kees elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.