Het perspectief van René Boekhoff

René Boekhoff, advocaat bij Bres advocaten

“Het probleem van een cliënt is meestal op meer manieren op te lossen. Daarom probeer ik meerdere aspecten van een zaak te belichten en in kaart te brengen.”

Verantwoorde keuze maken
“Ook vanuit de optiek van de cliënt, of het nu gaat om grote of kleine organisaties of particulieren. Welke richting gaan de gevoelens uit? Wat is de inzet? Gaan we samen de strijd aan? Mijn taak is het om zaken in te kaderen, zodat de cliënt een verantwoorde keuze kan maken. Het is belangrijk eerlijk te zijn, ook als er weinig kans is op succes.”

Kantoor met slagkracht
“Vaak kunnen we al snel een redelijk compleet beeld schetsen van een procedure en de consequenties. Daar hebben we gewoon heel veel kennis voor in huis. Ik zou ook tegen potentiële cliënten willen zeggen: doe jezelf niet te kort. Kies voor een kantoor dat de kennis en ervaring heeft om met je mee te denken. Een kantoor met de slagkracht om voor je op de bres te staan. Daarmee blijven we ons onderscheiden.”

VHA   www.huurrechtadvocaten.nl/

CV + specialisme

René Boekhoff werkte eerst een aantal jaren als jurist op een deurwaarderskantoor. Vervolgens was hij enkele jaren juridisch adviseur bij het NCIV, koepel voor woningcorporaties (voorloper van Atrivé en Aedes). Sinds 1997 is hij werkzaam als advocaat.

René Boekhoff richt zich nagenoeg volledig op de juridische advisering en (proces)begeleiding van woningcorporaties, vooral op het gebied van het huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), burenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Samen met collega Maudy Vermin is hij huisadvocaat bij meer dan vijfentwintig woningcorporaties. Hij is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en lid (geweest) van diverse klachtencommissies en de Raad van Commissarissen van woningcorporaties.

René heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Huurrecht Woonruimte en Bedrijfsruimte

Deze registratie verplicht René elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.