Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Door Bres advocaten op woensdag 10 juli 2019

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. Gabriëlle heeft een ruime advies- en proceservaring in het bestuursrecht en het (jeugd)strafrecht. In de loop der jaren heeft zij vele bezwaarzaken en (hoger) beroepsprocedures gevoerd tegen gemeenten (bijstandsuitkering), het UWV (WIA, WAO en Wajong-uitkeringen), de Sociale Verzekeringsbank (AOW) en de DUO (Studiefinanciering), vaak met succes voor de cliënt. Naast het sociale verzekeringsrecht zal zij zich bij Bres advocaten bezighouden met het ruimtelijk ordeningsrecht. Voor geschillen over de vaststelling van bestemmingsplannen en de afgifte van omgevingsvergunningen kunnen cliënten bij haar terecht. Ook behandelt zij vraagstukken betreffende onteigening, planschadevergoeding en nadeelcompensatie.


Gabriëlle is maatschappelijk betrokken doordat zij o.a. bestuurslid is van de Stichting Rechtswinkel Huizen e.o.

Door Bres advocaten op woensdag 10 juli 2019