Cursus Huurrecht bedrijfsruimte

Bres advocaten verzorgt diverse cursussen, zoals de cursus Huurrecht bedrijfsruimte.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de verhuurpraktijk van diverse vormen van bedrijfsruimte.

Duur
Eén dag (09:00 – 17:00 uur).

Kosten
€ 2.000,- excl. BTW.

Inhoud
Theoretische uitleg en praktijkvoorbeelden uit het huurrecht bedrijfsruimte.
Enkele onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

 • rechten en plichten van huurder en verhuurder
 • verhuur middenstandsbedrijfsruimte
 • verhuur kantoor- en praktijkruimten
 • verhuur ateliers en garages
 • indeplaatsstelling
 • onderhoudsverdeling
 • gebrekenregeling
 • ZAV, vergoedingen
 • aansprakelijkheid verhuurder bij schade
 • huurprijswijziging
 • herstructurering van bedrijfsruimte
 • oplevering
 • beëindiging huurovereenkomst
 • huurbescherming, ontruimingsbescherming
 • faillissement huurder

Cursusmateriaal
Een cursusmap met relevante literatuur en praktische checklists.

Voor aanvang van de cursus kunt u uw huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden bedrijfsruimte toesturen. Deze behandelen we tijdens de cursus.

Meer informatie over de cursus Huurrecht bedrijfsruimte?
Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met Maudy Vermin of René Boekhoff, via (035) 601 59 07.