Cursus Huurrecht bij herstructurering

Bres advocaten verzorgt diverse cursussen, zoals de cursus Huurrecht bij herstructurering.

Voor wie
De cursus Huurrecht bij herstructurering is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij groot onderhouds-, renovatie-, sloop- of herstructureringsprojecten.

Duur
Eén dag (09:00 – 17:00 uur).

Kosten
€ 2.000,- excl. BTW.

Inhoud
Theoretische uitleg over de rechten en plichten van de huurder en verhuurder bij groot onderhoud, renovatie, sloop of herstructurering. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden worden de juridische aspecten van c.q. verschillen tussen groot onderhoud en renovatie uitgelegd.

Enkele onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

 • renovatie (zonder sloop)
 • groot onderhoud
 • sloop/nieuwbouw
 • gedoogplicht huurder
 • opzegging van de huurovereenkomst (dringend eigen gebruik)
 • wisselwoningen
 • schadevergoeding
 • verhuiskostenvergoeding
 • vergoeding ZAV’s
 • tijdelijke verhuur
 • Leegstandswet
 • bruikleencontract
 • renovatievoorstel-/regeling
 • Sociaal Plan
 • Wet op het overleg huurders verhuurder

Cursusmateriaal
Een cursusmap met relevante literatuur en praktische checklists.

Voor aanvang van de cursus kunt u uw algemene huurvoorwaarden, tijdelijke huurovereenkomsten en een sociaal plan toesturen. Deze behandelen we tijdens de cursus.

Meer informatie over de cursus Huurrecht bij herstructurering?
Neem voor meer informatie over deze cursus contact op met Maudy Vermin of René Boekhoff, via (035) 601 59 07.