Cursus ZAV en oplevering van de huurwoning

Bres advocaten verzorgt diverse cursussen, zoals de cursus ZAV en oplevering van de huurwoning.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met mutatie, verhuur en onderhoud van woningen, en voor degenen die zeggenschap hebben over de toestemming tot aanpassingen.

Duur
Eén dag (09:00 – 17:00 uur).

Kosten
€ 2.000,- excl. BTW.

Inhoud
De belangrijkste juridische aspecten bij Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) in huurwoningen.
Enkele onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

  • het begrip ZAV
  • rechten en plichten van huurder en verhuurder
  • overnemen/verwijderen van ZAV
  • roerende en onroerende zaken
  • natrekking en de gevolgen daarvan
  • onderhoud ZAV
  • vergoedingen
  • eisen bij opleveren van de woning

Cursusmateriaal
Een cursusmap met relevante literatuur en praktische checklists.

Voor aanvang van de cursus kunt u uw algemene huurvoorwaarden, ZAV-brochure en overname- en toestemmingsformulieren toesturen. Deze behandelen we tijdens de cursus.

Meer informatie over de cursus ZAV en oplevering van de huurwoning?
Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met Maudy Vermin of René Boekhoff, via (035) 601 59 07.