Woningcorporaties

Maudy Vermin en René Boekhoff zijn specialisten in het huurrecht en in de woningcorporatiebranche. Zij zijn sinds jaar en dag huisadvocaat bij een groot aantal corporaties in heel Nederland. Ze adviseren, onderhandelen, stellen de juiste contracten op en procederen als dat nodig is. Ook zijn zij volledig thuis in het volkshuisvestingsrecht. Door hun brede praktijkervaring en inzicht in uw branche bent u verzekerd van vakkundig advies.

Over Bres advocaten

Arbeidsrecht
Ook woningcorporaties hebben dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Zeker nu de overheid grote financiële offers vraagt. Vele zien zich gedwongen tot ingrijpende maatregelen. Gezien het maatschappelijke karakter van de corporaties vergen arbeidsrechtzaken een specifieke benadering. Die rol is ons op het lijf geschreven. Zo zetten onze advocaten zich al jarenlang met succes in voor de belangen van meer dan 25 woningcorporaties.

Ondernemingsrecht
Woningcorporaties kunnen bij ons terecht met uiteenlopende juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het beoordelen, opstellen en vastleggen van afspraken en contracten met leveranciers (aannemers, architecten, installateurs). Of als het gaat om statuten, deelnemingen, rechtspersonen, fusies, splitsingen, de verzelfstandiging van de organisatie of instelling, of onderdelen daarvan.

Onroerend goedrecht
Woningcorporaties kunnen bij ons terecht met al hun zaken op het gebied van huren en bouwen, zoals:

 • Verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte en maatschappelijk vastgoed
 • Overlast
 • Onrechtmatige bewoning
 • Sloop, renovatie en herstructurering
 • Achterstallig onderhoud
 • Hennepteelt
 • Onderhuur, medehuur, indeplaatsstelling
 • Het opstellen en uitonderhandelen van huurcontracten
 • Wonen en zorg
 • Huurprijzen en servicekosten
 • Samenwerking verhuurder en huurdersorganisatie
 • Volkshuisvestingsrecht, Huisvestingswet, BBSH
 • Koop en verkoop van onroerend goed
 • Burenrecht
 • Appartementsrechten en Vereniging van Eigenaars (VVE’s)
 • Erfpacht, opstal
 • Verjaring
 • Brandveiligheid, asbest, legionella
 • Bouwfouten
 • Bouwvergunningen en bestemmingsplannen
 • Bouwarbitrage
 • Bestuursrecht

Ruime ervaring en vergaande specialisatie maakt dat wij snel en doortastend kunnen reageren op vragen over huurrecht en dat onze adviezen van optimale kwaliteit zijn.

Daarnaast biedt Bres advocaten corporaties effectieve, tijd- en kostenbesparende juridische dienstverlening, met de Infodesk Woningcorporaties.