Gemeente moet in beginsel handhavend optreden bij een overtreding

Geplaatst op: 12-04-2021.

Met regelmaat krijg ik in mijn praktijk vragen over wanneer een gemeente handhavend moet optreden. Een buurman ziet bijvoorbeeld dat zijn buurvrouw in strijd met een wettelijk voorschrift een bouwwerk heeft geplaatst of dat zij haar woning in strijd met de bestemming ‘wonen’ gebruikt nu zij in de woning een winkel heeft. In dit soort gevallen kan ik namens de buurman een officieel handhavingsverzoek bij de gemeente indienen. Maar is de gemeente dan verplicht om handhavend op te treden of zijn er ook situaties waarin de gemeente niet handhavend hoeft op te treden? > Lees verder

Een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Geplaatst op: 13-09-2019.

Wat houdt het vertrouwensbeginsel in?

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een burger moet kunnen vertrouwen op een concrete toezegging die door een overheidsinstantie wordt gedaan. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt niet snel aangenomen. > Lees verder

Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Geplaatst op: 10-07-2019.

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. > Lees verder

NIEUWS: Wijziging Warmtewet voor huurders

Geplaatst op: 11-07-2019.

Met ingang van 1 juli 2019 vallen huurders die via hun verhuurder warmte geleverd krijgen, niet meer onder de Warmtewet. Dat geldt ook voor huurders die in een gemengd complex (VvE met huurders en kopers) wonen met een collectieve installatie. De verhuurder kan de warmtekosten met ingang van 1 juli 2019 via de servicekosten in rekening brengen.

NIEUWS: Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Geplaatst op: 11-07-2019.

Er is een oplossing gevonden voor huurders die begeleid wonen via een instelling en onterecht geen huurtoeslag hebben ontvangen of hebben moeten terugbetalen. Dat schreef minister Ollongren (BZK) op 3 juni 2019 in een brief aan Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer. Deze huurders leken eerst geen recht te hebben op huurtoeslag, maar volgens rechterlijke uitspraken moet ook gekeken worden naar de omstandigheden van de huur. De Belastingdienst gaat vergelijkbare zaken van mensen die geen huurtoeslag kregen of deze moesten terugbetalen, opnieuw beoordelen op basis van regels die beter aansluiten bij de praktijk.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Woonoverlast: zes praktische tips

Geplaatst op: 08-05-2019.

Al bijna 30 jaar voer ik tientallen overlastzaken per jaar. Ik verdedig dan de belangen van bewoners en woningcorporaties die last hebben van huurders die lawaai maken, stank verspreiden, buren intimideren, de omgeving vervuilen, drugs dealen, etc. Toch is geen zaak hetzelfde. Elke zaak vereist een andere aanpak. Hieronder zes praktische tips voor het voeren van een geslaagde overlastzaak. > Lees verder

Verhuiskostenvergoeding en renovatie

Geplaatst op: 05-02-2019.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd?

De laatste jaren zijn er veel gerechtelijke procedures gevoerd over de renovatieregeling van artikel 7:220 BW. Met name de vraag wanneer sprake is van renovatie en wanneer een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van € 5.993,- (prijspeil 2018) heeft de gemoederen bezig gehouden.

> Lees verder

Blog 1: de executeur

Geplaatst op: 19-12-2018.

Dit is de eerste blog van een serie blogs over de taken van de in een testament benoemde executeur. In de eerste blog zal in kaart worden gebracht wat zijn taken zijn, om in de volgende blogs meer de diepte in te gaan. > Lees verder

Let op als je levensverzekeraar fuseert!

Geplaatst op: 17-08-2018.

Zoals bekend fuseren verzekeringsmaatschappijen aan de lopende band.

Op polissen van levensverzekering staat vaak vermeld wie de begunstigden zijn als de polis wordt uitgekeerd. In de regel is dat aan de verzekeringnemer zelf en als die is overleden dan staat er vaak op de polis dat de erfgenamen de begunstigde zijn. In de praktijk ben ik eens geconfronteerd geweest met een geval waarbij de verzekeraar na fusie op het polisblad aantekende dat de wettig erfgenamen begunstigde zouden zijn. Dat lijkt hetzelfde als erfgenamen, maar is het niet.

> Lees verder