Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Geplaatst op: 10-07-2019.

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. > Lees verder

NIEUWS: Wijziging Warmtewet voor huurders

Geplaatst op: 11-07-2019.

Met ingang van 1 juli 2019 vallen huurders die via hun verhuurder warmte geleverd krijgen, niet meer onder de Warmtewet. Dat geldt ook voor huurders die in een gemengd complex (VvE met huurders en kopers) wonen met een collectieve installatie. De verhuurder kan de warmtekosten met ingang van 1 juli 2019 via de servicekosten in rekening brengen.

NIEUWS: Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Geplaatst op: 11-07-2019.

Er is een oplossing gevonden voor huurders die begeleid wonen via een instelling en onterecht geen huurtoeslag hebben ontvangen of hebben moeten terugbetalen. Dat schreef minister Ollongren (BZK) op 3 juni 2019 in een brief aan Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer. Deze huurders leken eerst geen recht te hebben op huurtoeslag, maar volgens rechterlijke uitspraken moet ook gekeken worden naar de omstandigheden van de huur. De Belastingdienst gaat vergelijkbare zaken van mensen die geen huurtoeslag kregen of deze moesten terugbetalen, opnieuw beoordelen op basis van regels die beter aansluiten bij de praktijk.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Woonoverlast: zes praktische tips

Geplaatst op: 08-05-2019.

Al bijna 30 jaar voer ik tientallen overlastzaken per jaar. Ik verdedig dan de belangen van bewoners en woningcorporaties die last hebben van huurders die lawaai maken, stank verspreiden, buren intimideren, de omgeving vervuilen, drugs dealen, etc. Toch is geen zaak hetzelfde. Elke zaak vereist een andere aanpak. Hieronder zes praktische tips voor het voeren van een geslaagde overlastzaak. > Lees verder

Verhuiskostenvergoeding en renovatie

Geplaatst op: 05-02-2019.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd?

De laatste jaren zijn er veel gerechtelijke procedures gevoerd over de renovatieregeling van artikel 7:220 BW. Met name de vraag wanneer sprake is van renovatie en wanneer een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van € 5.993,- (prijspeil 2018) heeft de gemoederen bezig gehouden.

> Lees verder

Blog 1: de executeur

Geplaatst op: 19-12-2018.

Dit is de eerste blog van een serie blogs over de taken van de in een testament benoemde executeur. In de eerste blog zal in kaart worden gebracht wat zijn taken zijn, om in de volgende blogs meer de diepte in te gaan. > Lees verder

Let op als je levensverzekeraar fuseert!

Geplaatst op: 17-08-2018.

Zoals bekend fuseren verzekeringsmaatschappijen aan de lopende band.

Op polissen van levensverzekering staat vaak vermeld wie de begunstigden zijn als de polis wordt uitgekeerd. In de regel is dat aan de verzekeringnemer zelf en als die is overleden dan staat er vaak op de polis dat de erfgenamen de begunstigde zijn. In de praktijk ben ik eens geconfronteerd geweest met een geval waarbij de verzekeraar na fusie op het polisblad aantekende dat de wettig erfgenamen begunstigde zouden zijn. Dat lijkt hetzelfde als erfgenamen, maar is het niet.

> Lees verder

De AVG voor ondernemers in 10 stappen

Geplaatst op: 18-04-2018.

Ondernemers kloppen regelmatig bij ons aan als het gaat om de AVG. Bres Advocaten krijgt dan vragen over implementatie en toepassing. Het leek me daarom handig om dit stappenplan beschikbaar te stellen ter indicatie.*

> Lees verder

Transitievergoeding en de arbeidsongeschikte werknemer die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Breuk met het verleden.

Geplaatst op: 27-11-2017.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de werkgever volgens artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die plaatsvindt op initiatief  van de werkgever, aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd. In het artikel staat tevens hoe deze vergoeding berekend moet worden. Verder staat in het artikel dat de vergoeding niet verschuldigd is indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd. Maar hoe zit het nu indien de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt, die arbeidsongeschikt is en waarvoor de werkgever als gevolg van de lange duur van de arbeidsongeschiktheid geen loon meer hoeft te betalen, terwijl de werknemer bovendien bijna de AOW-leeftijd bereikt? > Lees verder