Varianten in verband met woningruil

Geplaatst op: 27-06-2018.

Indien twee huurders van woning willen ruilen, zullen zij daarover in eerste instantie contact opnemen met hun verhuurder(s).

> Lees verder

Eerste controles autoriteit persoonsgegevens van start

Geplaatst op: 27-06-2018.

Vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn vrijwel alle woningcorporaties bezig geweest met de implementatie van de AVG binnen hun organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is begonnen met controles van overheidsorganisaties. > Lees verder

Schade huurwoning door politieoptreden (II)

Geplaatst op: 27-06-2018.
schade-huurwoningen

Is de Staat aansprakelijk?

In onze nieuwsbrief van oktober 2016 hebben wij al gewezen op het feit dat het gerechtshof Den Haag op 23 februari 2016 een belangrijke uitspraak had gedaan over de vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade aan een huurwoning. > Lees verder

IJzeren proeftijd

Geplaatst op: 27-06-2018.

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog eens de leer van de ‘IJzeren Proeftijd’ bevestigd. Wat was er aan de hand? > Lees verder

Nieuws huurrecht

Geplaatst op: 27-06-2018.

Belastingdienst moet huurder schadevergoeding betalen

De Belastingdienst moet een huurder schadevergoeding betalen omdat de dienst onterecht inkomensgegevens heeft doorgegeven aan diens verhuurder. Dat heeft de bestuursrechter op 26 april 2018 bepaald. De Belastingdienst gaat in beroep tegen de beslissing. > Lees verder

Over de plannen van Rutte III, over een vogel en een leeuw en ‘als je haar maar goed zit’

Geplaatst op: 06-12-2017.

De plannen van het kabinet
In het regeerakkoord heeft de regering haar plannen voor de arbeidsmarkt bekend gemaakt. De plannen zijn een reactie op de bezwaren die er aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kleven. Die plannen moeten nog werkelijkheid worden. Het is afwachten of en in hoeverre de plannen helemaal zullen worden gerealiseerd en ook wanneer dat zijn beslag zal krijgen. Het belangrijkste plan is de introductie van de cumulatiegrond. > Lees verder

Transitievergoeding en de arbeidsongeschikte werknemer die bijna de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. breuk met het verleden.

Geplaatst op: 06-12-2017.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is de werkgever bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die plaatsvindt op initiatief van de werkgever, aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd (artikel 7:673 BW). In het artikel staat tevens hoe deze vergoeding berekend moet worden. De vergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd. Maar hoe zit het nu indien de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt, die arbeidsongeschikt is en waarvoor de werkgever als gevolg van de lange duur van de arbeidsongeschiktheid geen loon meer hoeft te betalen, terwijl de werknemer bovendien bijna de AOW-leeftijd bereikt? > Lees verder

Nieuws (december 2017)

Geplaatst op: 06-12-2017.

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Met de AVG vervalt de meldplicht. Organisaties (waaronder corporaties) hoeven dan geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken, tenzij het gaat om een verwerking met een bepaald risico.

Na 25 mei 2018 zijn organisaties verplicht een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Vooruitlopend op de AVG komen er wijzigingen op de huidige regelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal binnenkort bekendmaken wat dat voor welke regeling betekent. In de periode tot aan 25 mei 2018 raadt de AP organisaties aan om bij nieuwe gegevensverwerkingen met een hoog risico te bekijken of een DPIA moet worden uitgevoerd. > Lees verder

Moet woningcorporatie altijd procedure starten tegen overlastveroorzaker?

Geplaatst op: 06-12-2017.

Valt overlast onder gebrek?
De verplichtingen van de verhuurder zijn door de wetgever opgehangen aan het begrip ‘gebrek’. Als het gehuurde een gebrek vertoont moet de verhuurder dat gebrek opheffen. De wetgever heeft een feitelijke stoornis door een derde uitdrukkelijk uitgesloten van de wettelijke definitie van het begrip gebrek. Overlast die een huurder ondervindt van een derde wordt niet gezien als een gebrek. > Lees verder