Verhuur 230a-bedrijfsruimte

Geplaatst op: 16-10-2019.

Bijna alle woningcorporaties verhuren niet alleen woningen, maar ook garageboxen, praktijkruimten en/of kantoorpanden. De verhuur van dit soort onroerende zaken, niet zijnde een woonruimte of een winkelruimte, valt onder de werking van artikel 7:230a BW. Het betreft een bijzonder wetsartikel in die zin dat het lastig is geformuleerd. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de werking van dit wetsartikel. > Lees verder

De Omgevingswet komt er aan

Geplaatst op: 16-10-2019.

In 2021 treedt de Omgevingswet inwerking. 26 bestaande wetten worden dan tot één wet gebundeld. Met de nieuwe wet beoogt het Rijk de plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de woningcorporatie? > Lees verder

Kijktuin

Geplaatst op: 16-10-2019.

Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een procedure tegen een huurder die door de Huurcommissie in het gelijk was gesteld. De woningcorporatie was het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en vroeg mij om in beroep te gaan. > Lees verder

Nabetaling stookkosten

Geplaatst op: 16-10-2019.

Huurders van appartementen betalen vaak een voorschot voor servicekosten, bijvoorbeeld voor de stookkosten aan de verhuurder. De wet schrijft voor dat de verhuurder ieder jaar uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar (dus uiterlijk 30 juni) een gespecificeerd overzicht van de servicekosten en de berekening daarvan aan de huurder moet verstrekken. > Lees verder

Woonfraude en bewijs

Geplaatst op: 16-10-2019.

Bewijsbeding

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het over de bestrijding van woonfraude. Een belangrijk en actueel onderwerp voor woningcorporaties. Waar het gaat om het niet-bewonen van een woning is het noodzakelijk juridisch bewijs vaak zeer lastig boven water te halen. In veel algemene huurvoorwaarden hebben woningcorporaties dan ook een beding opgenomen dat de bewijslast ten aanzien van het hoofdverblijf in het gehuurde op huurder legt.

> Lees verder

Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Geplaatst op: 10-07-2019.

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. > Lees verder

Strijd tegen hennepactiviteiten in sociale huurwoningen

Geplaatst op: 10-07-2019.

Handelsactiviteiten belangrijk?

Al jarenlang wordt er door woningcorporaties zeer streng beleid gevoerd tegen hennepactiviteiten in hun woningbezit. Veel rechters oordelen ook streng ten aanzien van huurders die in een sociale huurwoning hennep kweken. > Lees verder

Bestrijding woonfraude

Geplaatst op: 10-07-2019.

Verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met huurwoningen die onrechtmatig worden bewoond. Belangrijkste vorm van woonfraude is illegale onderhuur, maar ook illegale vakantieverhuur (bijvoorbeeld via Airbnb), hennepplantages of illegale bordelen worden aangetroffen. > Lees verder

Woonoverlast: zes praktische tips (1)

Geplaatst op: 10-07-2019.

Al bijna 30 jaar voer ik tientallen overlastzaken per jaar. Ik verdedig dan de belangen van bewoners en woningcorporaties die last hebben van huurders die lawaai maken, stank verspreiden, buren intimideren, de omgeving vervuilen, drugs dealen, etc. > Lees verder