Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Geplaatst op: 10-07-2019.

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. > Lees verder

Strijd tegen hennepactiviteiten in sociale huurwoningen

Geplaatst op: 10-07-2019.

Handelsactiviteiten belangrijk?

Al jarenlang wordt er door woningcorporaties zeer streng beleid gevoerd tegen hennepactiviteiten in hun woningbezit. Veel rechters oordelen ook streng ten aanzien van huurders die in een sociale huurwoning hennep kweken. > Lees verder

Bestrijding woonfraude

Geplaatst op: 10-07-2019.

Verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met huurwoningen die onrechtmatig worden bewoond. Belangrijkste vorm van woonfraude is illegale onderhuur, maar ook illegale vakantieverhuur (bijvoorbeeld via Airbnb), hennepplantages of illegale bordelen worden aangetroffen. > Lees verder

Woonoverlast: zes praktische tips (1)

Geplaatst op: 10-07-2019.

Al bijna 30 jaar voer ik tientallen overlastzaken per jaar. Ik verdedig dan de belangen van bewoners en woningcorporaties die last hebben van huurders die lawaai maken, stank verspreiden, buren intimideren, de omgeving vervuilen, drugs dealen, etc. > Lees verder

Bestemmingsplan

Geplaatst op: 10-07-2019.

Wij krijgen regelmatig vragen over bestemmingsplannen of –procedures, bijvoorbeeld omdat iemand iets wil (ver)bouwen. Daarom hier wat algemene informatie. > Lees verder

NIEUWS: Onderhoud collectieve warmte-installaties toch niet in servicekosten

Geplaatst op: 10-07-2019.

In oktober 2018 schreven wij in onze Nieuwsbrief dat de wetgever van plan was om het Besluit Servicekosten aan te passen zodat woningcorporaties (na wijziging van de Warmtewet) de kosten voor de afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties zouden kunnen doorberekenen in de servicekosten. Dit gaat echter niet door.

Meer informatie: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/wet–en-regelgeving/vergoeding-kosten-warmtelevering-toch-niet-via-servicekosten.html

Meerderjarigen bewind en de huurovereenkomst

Geplaatst op: 18-03-2019.

Enkele jaren geleden hadden wij in onze nieuwsrubriek al eens aandacht besteed aan het feit dat de Hoge Raad in 2014 had beslist, dat in een gerechtelijke procedure tegen een huurder die onder bewind is gesteld niet de huurder zelf moet worden opgeroepen, maar diens bewindvoerder. De bewindvoerder vertegenwoordigt de huurder in en buiten rechte. > Lees verder

Zonwering, zonnepanelen, inbouwapparatuur: mag de verhuurder de investering doorberekenen via de servicekosten?

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worstelen met de vraag op welke manier zij hun investeringen in zonnepanelen, zonwering, inbouwkeukenapparatuur e.d. kunnen doorberekenen aan de huurders. Mogen ze daarvoor een vergoeding in de servicekosten opnemen? En wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud: huurder of verhuurder? Het antwoord is afhankelijk van de vraag of zonnepanelen, zonwering en inbouwapparatuur als roerend of als onroerend worden aangemerkt. > Lees verder

Burgemeesterssluiting huurwoning

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worden in toenemende mate geconfronteerd met gevallen waarin een woning is gebruikt voor drugshandel en de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet besluit om de woning te sluiten. Als de feitelijke sluiting van de woning heeft plaatsgevonden kan de verhuurder op grond van artikel 7:231 lid 2 BW de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden, dat wil zeggen: de huurovereenkomst beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. > Lees verder