Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Geplaatst op: 24-01-2020.

Het is zo langzamerhand bij iedereen wel bekend dat het met de komst van de Wet doorstroming huurmarkt mogelijk is om ook voor woonruimte een huurovereenkomst te sluiten voor bepaalde tijd, die ook daadwerkelijk –zonder tussenkomst van de rechter-  eindigt aan het einde van de overeengekomen periode. > Lees verder

Boetebedingen in huurovereenkomsten woonruimte

Geplaatst op: 24-01-2020.

In veel huurcontracten komen boetebedingen voor. In het Aedes-model 2019 zijn drie boetebedingen opgenomen:

  • een boete bij onderverhuur (art. 6.6)
  • een boete bij overtredingen van de Opiumwet (art. 6.9)
  • een vangnetboete (art. 15)

> Lees verder

Voortzetting huur door kind na overlijden ouder: verhuurder zeker niet kansloos

Geplaatst op: 24-01-2020.

Als de huurder overlijdt, dan wil een meerderjarig kind dat het nest niet heeft verlaten nog wel eens de huur van een woning voortzetten.

Voortzetting huur onwenselijk

Voor verhuurders is het vaak onwenselijk dat een ander de huurovereenkomst voortzet. De verhuurder heeft deze huurder immers niet zelf gekozen. Ook wordt de huurovereenkomst voortgezet met een nieuwe huurder, maar tegen de oude huurprijs. > Lees verder

Het gehuurde verbouwen (ZAV)

Geplaatst op: 24-01-2020.

De wet biedt een huurder van woonruimte die wijzigingen aan het gehuurde wenst aan te brengen ruime mogelijkheden. Weliswaar is het wettelijk uitgangspunt dat de huurder niet zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen mag aanbrengen, maar dat geldt niet voor eenvoudige veranderingen, dat wil zeggen: veranderingen die zonder noemswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo mag een huurder zonder het vragen van toestemming een spiegel of klok ophangen. > Lees verder

Verhuur 230a-bedrijfsruimte

Geplaatst op: 16-10-2019.

Bijna alle woningcorporaties verhuren niet alleen woningen, maar ook garageboxen, praktijkruimten en/of kantoorpanden. De verhuur van dit soort onroerende zaken, niet zijnde een woonruimte of een winkelruimte, valt onder de werking van artikel 7:230a BW. Het betreft een bijzonder wetsartikel in die zin dat het lastig is geformuleerd. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de werking van dit wetsartikel. > Lees verder

De Omgevingswet komt er aan

Geplaatst op: 16-10-2019.

In 2021 treedt de Omgevingswet inwerking. 26 bestaande wetten worden dan tot één wet gebundeld. Met de nieuwe wet beoogt het Rijk de plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de woningcorporatie? > Lees verder

Kijktuin

Geplaatst op: 16-10-2019.

Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een procedure tegen een huurder die door de Huurcommissie in het gelijk was gesteld. De woningcorporatie was het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en vroeg mij om in beroep te gaan. > Lees verder

Nabetaling stookkosten

Geplaatst op: 16-10-2019.

Huurders van appartementen betalen vaak een voorschot voor servicekosten, bijvoorbeeld voor de stookkosten aan de verhuurder. De wet schrijft voor dat de verhuurder ieder jaar uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar (dus uiterlijk 30 juni) een gespecificeerd overzicht van de servicekosten en de berekening daarvan aan de huurder moet verstrekken. > Lees verder

Woonfraude en bewijs

Geplaatst op: 16-10-2019.

Bewijsbeding

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het over de bestrijding van woonfraude. Een belangrijk en actueel onderwerp voor woningcorporaties. Waar het gaat om het niet-bewonen van een woning is het noodzakelijk juridisch bewijs vaak zeer lastig boven water te halen. In veel algemene huurvoorwaarden hebben woningcorporaties dan ook een beding opgenomen dat de bewijslast ten aanzien van het hoofdverblijf in het gehuurde op huurder legt.

> Lees verder