Ontbinding huurovereenkomst door rookoverlast

Geplaatst op: 29-10-2018.

Vuurtje stoken

Een vuurtje in de open haard of vuurkorf… dit roept bij veel mensen het beeld op aan een gezellig avondje, maar kan voor anderen een bron van ergernis zijn. Als dit structureel gebeurt, kunnen omwonenden stankoverlast ondervinden en daar ook lichamelijke klachten van ondervinden. > Lees verder

Nieuws huurrecht (januari 2017)

Geplaatst op: 31-01-2017.

Sinds de laatste update zijn er weer diverse ontwikkelingen met betrekking tot huurrecht. Lees verder voor uitleg over de impact van de nieuwste ontwikkelingen.
> Lees verder

Woningcorporatie moet de verhuur van teruggekochte Koopgarantwoningen staken

Geplaatst op: 31-01-2017.

Koopgarant wordt ook wel aangeduid als vorm van ‘Verkoop onder Voorwaarden’ waarbij koopwoningen betaalbaar worden gehouden voor lagere en middeninkomens.  Bij een Koopgarantwoning wordt door een woningcorporatie een korting verstrekt op de marktwaarde van de woning. Ook kent Koopgarant een terugkoopregeling, waardoor de woning altijd bij de woningcorporatie terugkomt. > Lees verder

Let op met clausules in de koopovereenkomst

Geplaatst op: 31-01-2017.

Een verkocht huis dient geschikt te zijn voor normaal gebruik. Dat volgt uit de wet (artikel 7:17 BW). In de koopovereenkomst kunnen koper en verkoper echter van deze wettelijke regeling afwijken. Naar mijn oordeel wordt door woningcorporaties te weinig gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Dit is een gemiste kans. > Lees verder

Schade huurwoning door politieoptreden

Geplaatst op: 17-10-2016.
schade-huurwoningen

Het komt nogal eens voor dat bij een inval van de politie de voordeur wordt beschadigd. De verhuurder laat de schade dan meestal herstellen. De vraag is op wie de verhuurder de schade kan verhalen.

> Lees verder

Zonnepanelen: roerend of onroerend?

Geplaatst op: 17-10-2016.
zonnepanelen

Het was tot voor kort niet duidelijk of zonnepanelen roerende of onroerende zaken zijn. Jurisprudentie was er niet. In de juridische literatuur werd aangenomen dat zonnepanelen, die vaak gemakkelijk en zonder (aanzienlijke) beschadiging van het dak kunnen worden verwijderd, roerend zijn.

> Lees verder

Nieuws huurrecht: herziening Warmtewet en aanpassing WWS

Geplaatst op: 17-10-2016.

Er zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot huurrecht. Zo werkt het ministerie van Economische Zaken aan een wijziging in de Warmtewet. En minister Blok (Wonen) heeft een aantal wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel doorgevoerd. Lees verder voor uitleg over de impact van deze ontwikkelingen.

> Lees verder

Beëindigingsvergoedingen voor bestuurders van woningcorporaties

Geplaatst op: 27-06-2016.

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. In de WWZ is het recht op een transitievergoeding, evenals de hoogte en de wijze waarop deze berekend dient te worden wettelijk verankerd. > Lees verder

Wet Doorstroming Huurmarkt

Geplaatst op: 27-06-2016.

Op 1 juli 2016 treedt de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking. De wet brengt grote veranderingen op het gebied van het huurrecht met zich mee. Zo worden de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren gelimiteerd. > Lees verder