Medehuur samenwoners

Geplaatst op: 23-03-2021.
Medehuur samenwoners

Degene die met een huurder van een woning is gehuwd (of een geregistreerd partnerschap heeft) is van rechtswege medehuurder, indien en zolang hij in de huurwoning zijn hoofdverblijf heeft. In een samenlevingssituatie waarin geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de samenwoner ook het medehuurderschap verwerven, maar dan moet hij daartoe samen met de huurder een officieel verzoek indienen bij de verhuurder. > Lees verder

Tijdelijke huurovereenkomst: vergeet schriftelijke kennisgeving niet!

Geplaatst op: 23-03-2021.
Tijdelijke huurovereenkomst: vergeet schriftelijke kennisgeving niet!

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt (Wdh) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Een verhuurder hoeft de huur van een tijdelijke overeenkomst niet op te zeggen, maar is wel verplicht de huurder schriftelijk te herinneren aan de einddatum van het huurcontract. > Lees verder

Gemengd wonen door verkoop huurwoningen

Geplaatst op: 23-03-2021.
Gemengd wonen door verkoop huurwoningen

Bij de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties kunnen er wooncomplexen ontstaan waarin zowel huurders als kopers wonen. Wat betekent dit voor de huurders? > Lees verder

Gemeenschappelijke parkeerplaats: wat te doen bij foutparkeerders?

Geplaatst op: 23-03-2021.
Gemeenschappelijke parkeerplaats: wat te doen bij foutparkeerders?

Casus: een woningcorporatie vraagt mij advies in een slepende parkeerkwestie. Op een parkeerterrein, eigendom van de woningcorporatie en afgesloten met een slagboom, heeft elke huurder een eigen (genummerde) parkeerplaats. Soms parkeren andere bewoners of derden hun auto op de parkeerplaats van een huurder, wat begrijpelijkerwijs tot ergernissen leidt. > Lees verder

Eenmalige huurverlaging in 2021

Geplaatst op: 23-03-2021.
Eenmalige huurverlaging in 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale huurwoning huren, recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

Zie: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/eenmalige-huurverlaging-in-2021.html

Sociale huur gaat in 2021 niet omhoog

Geplaatst op: 23-03-2021.
Sociale huur gaat in 2021 niet omhoog

Het maximale huurverhogingspercentage in de gereguleerde sector is voor 2021 op 0% gezet. Voor huurders die een sociale huurwoning huren betekent dit dat ze geen jaarlijkse huurverhoging krijgen. Ook de huur van onzelfstandige woonruimte, woonwagens en woonwagenstandplaatsen gaat niet omhoog. Bij nieuwe huurcontracten mag de huur wel worden opgetrokken naar de algemene standaard. Dat is ook het geval bij verduurzaming van een woning.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/huren-in-gereguleerde-sector-in-2021-niet-verhoogd

Onrechtmatig verkregen bewijs

Geplaatst op: 16-11-2020.

Woonfraude

In onze nieuwsitems hebben wij in het verleden al aandacht geschonken aan de strijd die woningcorporaties voeren tegen allerlei vormen van woonfraude. Met name waar het gaat om onderhuur of situaties waarin het vermoeden bestaat dat de huurder niet zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde, laat de praktijk zien dat het lastig is om voldoende bewijs te vergaren. Soms wordt dan een onderzoeksbureau ingeschakeld om het bewijs ‘rond te krijgen’. > Lees verder

Verrekenen huurachterstand met verhuiskostenvergoeding

Geplaatst op: 16-11-2020.

Huurachterstand verrekenen met vergoeding?

Verhuurders zijn verplicht om een verhuiskostenvergoeding te betalen als de huurder moet verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie. Mag de verhuurder de vergoeding met een huurschuld verrekenen? Het antwoord luidt: ja, maar onder voorwaarden. > Lees verder

Corona, een gebrek aan het gehuurde?

Geplaatst op: 16-11-2020.

De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. De overheidsmaatregelen beperken ons niet alleen in onze dagelijkse bezigheden, maar hebben ook zeer grote economische gevolgen. Vooral in de horeca-, sport- en cultuursector worden zware verliezen geleden. Waar deze ondernemers huurders zijn van bedrijfsruimte is de vraag opgekomen of de coronamaatregelen, die de exploitatie van de bedrijfsruimte hinderen, een gebrek opleveren in de huurrelatie. > Lees verder