Sociale huur gaat in 2021 niet omhoog

Geplaatst op: 23-03-2021.
Sociale huur gaat in 2021 niet omhoog

Het maximale huurverhogingspercentage in de gereguleerde sector is voor 2021 op 0% gezet. Voor huurders die een sociale huurwoning huren betekent dit dat ze geen jaarlijkse huurverhoging krijgen. Ook de huur van onzelfstandige woonruimte, woonwagens en woonwagenstandplaatsen gaat niet omhoog. Bij nieuwe huurcontracten mag de huur wel worden opgetrokken naar de algemene standaard. Dat is ook het geval bij verduurzaming van een woning.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/huren-in-gereguleerde-sector-in-2021-niet-verhoogd

Onrechtmatig verkregen bewijs

Geplaatst op: 16-11-2020.

Woonfraude

In onze nieuwsitems hebben wij in het verleden al aandacht geschonken aan de strijd die woningcorporaties voeren tegen allerlei vormen van woonfraude. Met name waar het gaat om onderhuur of situaties waarin het vermoeden bestaat dat de huurder niet zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde, laat de praktijk zien dat het lastig is om voldoende bewijs te vergaren. Soms wordt dan een onderzoeksbureau ingeschakeld om het bewijs ‘rond te krijgen’. > Lees verder

Verrekenen huurachterstand met verhuiskostenvergoeding

Geplaatst op: 16-11-2020.

Huurachterstand verrekenen met vergoeding?

Verhuurders zijn verplicht om een verhuiskostenvergoeding te betalen als de huurder moet verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie. Mag de verhuurder de vergoeding met een huurschuld verrekenen? Het antwoord luidt: ja, maar onder voorwaarden. > Lees verder

Corona, een gebrek aan het gehuurde?

Geplaatst op: 16-11-2020.

De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. De overheidsmaatregelen beperken ons niet alleen in onze dagelijkse bezigheden, maar hebben ook zeer grote economische gevolgen. Vooral in de horeca-, sport- en cultuursector worden zware verliezen geleden. Waar deze ondernemers huurders zijn van bedrijfsruimte is de vraag opgekomen of de coronamaatregelen, die de exploitatie van de bedrijfsruimte hinderen, een gebrek opleveren in de huurrelatie. > Lees verder

Filmen in een huurwoning

Geplaatst op: 16-11-2020.

Casus

Een alleenstaande huurster is ’s nachts door de hulpdiensten uit haar zwaar vervuilde woning gehaald omdat er sprake was van een gezondheidsrisico voor haar en de directe omgeving. Van de hulpdiensten heeft de woningcorporatie opdracht gekregen om de woning binnen 24 uur schoon te laten maken. De woningcorporatie schakelt daarvoor een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf in. Tijdens de werkzaamheden verbleef de huurster elders. > Lees verder

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd

Geplaatst op: 24-01-2020.

Het is zo langzamerhand bij iedereen wel bekend dat het met de komst van de Wet doorstroming huurmarkt mogelijk is om ook voor woonruimte een huurovereenkomst te sluiten voor bepaalde tijd, die ook daadwerkelijk –zonder tussenkomst van de rechter-  eindigt aan het einde van de overeengekomen periode. > Lees verder

Boetebedingen in huurovereenkomsten woonruimte

Geplaatst op: 24-01-2020.

In veel huurcontracten komen boetebedingen voor. In het Aedes-model 2019 zijn drie boetebedingen opgenomen:

  • een boete bij onderverhuur (art. 6.6)
  • een boete bij overtredingen van de Opiumwet (art. 6.9)
  • een vangnetboete (art. 15)

> Lees verder

Voortzetting huur door kind na overlijden ouder: verhuurder zeker niet kansloos

Geplaatst op: 24-01-2020.

Als de huurder overlijdt, dan wil een meerderjarig kind dat het nest niet heeft verlaten nog wel eens de huur van een woning voortzetten.

Voortzetting huur onwenselijk

Voor verhuurders is het vaak onwenselijk dat een ander de huurovereenkomst voortzet. De verhuurder heeft deze huurder immers niet zelf gekozen. Ook wordt de huurovereenkomst voortgezet met een nieuwe huurder, maar tegen de oude huurprijs. > Lees verder

Het gehuurde verbouwen (ZAV)

Geplaatst op: 24-01-2020.

De wet biedt een huurder van woonruimte die wijzigingen aan het gehuurde wenst aan te brengen ruime mogelijkheden. Weliswaar is het wettelijk uitgangspunt dat de huurder niet zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen mag aanbrengen, maar dat geldt niet voor eenvoudige veranderingen, dat wil zeggen: veranderingen die zonder noemswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo mag een huurder zonder het vragen van toestemming een spiegel of klok ophangen. > Lees verder