Agressie en intimidatie door huurder kan leiden tot ontruiming

Geplaatst op: 13-07-2021.

Agressie en geweld van huurders richting medewerkers van woningcorporaties lijkt helaas steeds vaker voor te komen. Dat is natuurlijk onacceptabel. Meestal volstaat het sturen van een brief aan de huurder, waarin wordt aangegeven dat agressie niet wordt getolereerd. Ook kan worden besloten tot het (tijdelijk) opleggen van een pand- of contactverbod. In dat geval wordt de huurder gesommeerd om alleen nog schriftelijk met de woningcorporatie te communiceren en niet meer telefonisch of aan de balie. > Lees verder

Eenmalige verlenging tijdelijke huurovereenkomst gaat niet door!

Geplaatst op: 13-07-2021.

De Wet doorstroming huurmarkt (sinds 1 juli 2016) biedt de mogelijkheid om woningen tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder na het einde van de overeengekomen huurperiode huurbescherming geniet.  De verhuurder moet nog wel tijdig een kennisgeving einde huur sturen, maar heeft door middel van de tijdelijke huurovereenkomst wel de zekerheid dat de huurovereenkomst eindigt. > Lees verder

Hitte in huis: een gebrek?

Geplaatst op: 13-07-2021.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat bewoners steeds vaker last hebben van oververhitting van huizen. Wie moet dat voorkomen: huurders, verhuurders gemeenten en/of ontwerpers? Iedereen zal aan de slag moeten om huizen leefbaar te houden. > Lees verder

Mag een gemeente duurzaamheidseisen contractueel opleggen aan kopers van woningbouwkavels?

Geplaatst op: 13-07-2021.

Gemeentes zijn druk bezig met het stimuleren van verduurzaming van woningen en woningbouw. Gemeentes maken hierbij ook gebruik van privaatrechtelijke instrumenten. In hoeverre is dat toelaatbaar? Recent kwam deze vraag ter sprake in een zaak die zich afspeelde in de gemeente Tytsjerksteradiel. In deze zaak was de centrale vraag of de gemeente duurzaamheidseisen contractueel mocht opleggen aan kopers van woningbouwkavels. Wat was er in deze zaak aan de hand? > Lees verder

Medehuur samenwoners

Geplaatst op: 23-03-2021.
Medehuur samenwoners

Degene die met een huurder van een woning is gehuwd (of een geregistreerd partnerschap heeft) is van rechtswege medehuurder, indien en zolang hij in de huurwoning zijn hoofdverblijf heeft. In een samenlevingssituatie waarin geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de samenwoner ook het medehuurderschap verwerven, maar dan moet hij daartoe samen met de huurder een officieel verzoek indienen bij de verhuurder. > Lees verder

Tijdelijke huurovereenkomst: vergeet schriftelijke kennisgeving niet!

Geplaatst op: 23-03-2021.
Tijdelijke huurovereenkomst: vergeet schriftelijke kennisgeving niet!

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt (Wdh) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Een verhuurder hoeft de huur van een tijdelijke overeenkomst niet op te zeggen, maar is wel verplicht de huurder schriftelijk te herinneren aan de einddatum van het huurcontract. > Lees verder

Gemengd wonen door verkoop huurwoningen

Geplaatst op: 23-03-2021.
Gemengd wonen door verkoop huurwoningen

Bij de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties kunnen er wooncomplexen ontstaan waarin zowel huurders als kopers wonen. Wat betekent dit voor de huurders? > Lees verder

Gemeenschappelijke parkeerplaats: wat te doen bij foutparkeerders?

Geplaatst op: 23-03-2021.
Gemeenschappelijke parkeerplaats: wat te doen bij foutparkeerders?

Casus: een woningcorporatie vraagt mij advies in een slepende parkeerkwestie. Op een parkeerterrein, eigendom van de woningcorporatie en afgesloten met een slagboom, heeft elke huurder een eigen (genummerde) parkeerplaats. Soms parkeren andere bewoners of derden hun auto op de parkeerplaats van een huurder, wat begrijpelijkerwijs tot ergernissen leidt. > Lees verder

Eenmalige huurverlaging in 2021

Geplaatst op: 23-03-2021.
Eenmalige huurverlaging in 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale huurwoning huren, recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

Zie: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/eenmalige-huurverlaging-in-2021.html