Aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen van werknemers

Geplaatst op: 04-11-2014.

De aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen van werknemers levert telkens weer stof voor discussie op. Hieronder een tweetal voorbeelden.

Lomp gedrag
Een chauffeur had een rolcontainer uit een vrachtwagen gehaald en op de laadklep gereden. Vervolgens is de werknemer van de vrachtwagen gevallen en is de rolcontainer boven op hem terechtgekomen met letsel tot gevolg. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk. De werkgever meent dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht door het geven van instructies aan de werknemer.

Volgens de rechter rust op de werkgever de last om te bewijzen dat de werknemer diverse keren erop is gewezen dat hij rustig moest doen en niet zo lomp met de bedrijfsmiddelen moest omgaan. De rechter vindt dat het dagelijks verkeren in een bepaalde situatie tot een vermindering van de benodigde oplettendheid leidt. Daarom moet de werkgever niet slechts eenmalig een instructie geven, maar ook toezien op de naleving daarvan.

Op grond van de wet dient de werknemer aan te tonen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Nu de werkgever dit in het onderhavige geval niet kon bewijzen werd hij aansprakelijk geacht, zelfs in de situatie waarin het niet duidelijk is geworden wat de oorzaak was van het ongeval.

Thuis over deurmat gestruikeld
Op de werkvloer loopt een werknemer letsel op aan zijn voet na een aanrijding met een heftruck. Anderhalve maand later struikelt deze werknemer over zijn eigen deurmat en loopt hij knieletsel op. Dit kwam volgens hem omdat zijn voet nog niet was genezen en hij met zijn been was gaan slepen. De werknemer is van mening dat de werkgever ook aansprakelijk is voor het knieletsel.

Van de rechter in de eerste instantie krijgt de werknemer gelijk. De werknemer zou voldoende bewijs hebben geleverd van het oorzakelijk verband tussen de gevolgen van het ongeval op de werkvloer en de struikelpartij thuis. Het hof heeft dit vonnis echter vernietigd. Het hof meent dat het knieletsel niet in zodanig verband met het bedrijfsongeval staat dat zij de werkgever kan worden toegerekend. De werknemer gaat in cassatie en krijgt gelijk van de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad valt niet in te zien dat het knieletsel in zeer ver verwijderd verband staat tot het oorspronkelijk letsel aan de voet ten gevolge van het bedrijfsongeval.