Afronding opleiding van Kees Schoonderbeek en Jan Erik van der Wolf

Geplaatst op: 24-12-2015.

Kees Schoonderbeek en Jan Erik van der Wolf hebben recent de postacademische opleiding  Specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Universiteit Leiden met succes afgerond. Verder zijn zij met ingang van 1 januari 2016 toegelaten als lid van de VAAN, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen.

VAAN organiseert voor haar leden opleidingen, congressen en bijeenkomsten, waarbij onder andere actuele thema’s aan de orde komen. VAAN is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.