ARBEIDSRECHT: De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid

Geplaatst op: 08-07-2014.

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en op 24 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. De verschillende onderdelen van de wet worden gefaseerd ingevoerd. De maatregelen komen in het kort op het volgende neer:

Flexwerk
De bepalingen over de versterking van de positie van flexwerkers gaan in per 1 januari 2015. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een  concurrentiebeding worden opgenomen.

Ontslagrecht
Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

ontslag

Transitievergoeding
Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 een vergoeding als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. De ontslagvergoeding verdwijnt; daar komt de zogenaamde transitievergoeding voor in de plaats.

WW
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.