Meerderjarigen bewind en de huurovereenkomst

Geplaatst op: 18-03-2019.

Enkele jaren geleden hadden wij in onze nieuwsrubriek al eens aandacht besteed aan het feit dat de Hoge Raad in 2014 had beslist, dat in een gerechtelijke procedure tegen een huurder die onder bewind is gesteld niet de huurder zelf moet worden opgeroepen, maar diens bewindvoerder. De bewindvoerder vertegenwoordigt de huurder in en buiten rechte.

De boodschap was (en is nog steeds) dat verhuurders bedacht moeten zijn op een beschermingsbewind van de huurder. Indien een zaak uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder of advocaat, dan is het raadzaam om daarbij te vermelden of er sprake is van een beschermingsbewind. Dit kan veel problemen in gerechtelijke procedures voorkomen.

Bewindvoerder had niet ingestemd met huurbeëindiging

Het beschermingsbewind heeft echter meer complicaties. In een zaak waarin de verhuurder de huurovereenkomst had opgezegd en de huurder, zonder medeweten van zijn bewindvoerder, met die huuropzegging had ingestemd, had huurder zijn woning (grotendeels) ontruimd. De verhuurder had op de einddatum de laatste spullen van de huurder uit de woning verwijderd en de sloten van de woning vervangen. Later kreeg huurder spijt en vorderde hij in kort geding (met goedkeuring van zijn bewindvoerder) toelating tot de woning. De rechter in kort geding gaf huurder gelijk. Voor het beëindigen van een huurovereenkomst is toestemming nodig van de bewindvoerder. Aangezien de bewindvoerder deze toestemming niet had gegeven, was de huurovereenkomst niet rechtsgeldig beëindigd en moest de verhuurder huurder weer toelaten tot het gehuurde.

U bent gewaarschuwd

Hoewel deze uitspraak op de keper beschouwd niet verrassend is, geeft het wel aanleiding om woningcorporaties nog maar eens te waarschuwen voor de complicaties die kunnen optreden als een huurder onder beschermingsbewind is geplaatst. Zowel voor het aangaan van de huurovereenkomst als het beëindigen van een huurovereenkomst (en eigenlijk voor alles dat de huurrelatie aangaat) is de bewindvoerder degene die de huurder vertegenwoordigd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.

Rechtbank Limburg d.d. 7 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:1129