Huisvestingswet 2014

Geplaatst op: 08-07-2014.

De Eerste Kamer is op 3 juni 2014 akkoord gegaan met de nieuwe Huisvestingswet. Met de komst van deze nieuwe wet moet een gemeente een nieuwe verordening opstellen als zij willen sturen in de woonruimteverdeling. Dat mag de gemeente volgens de nieuwe Huisvestingswet alleen als sturing noodzakelijk is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woningen. Een gemeente moet hierover overleggen met woningcorporatie(s).

Waar tot nu toe veel gemeenten de afspraken over woonruimteverdeling in een convenant met woningcorporaties hebben vastgelegd, mag dat in de toekomst niet meer. Als een gemeente wil sturen in de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen, moet zij dat regelen in een Huisvestingsverordening. Deze verordening krijgt een tijdelijk karakter van maximaal vier jaar. Gemeenten moeten steeds opnieuw beargumenteren waarom sturing nodig is.

straat

De nieuwe Huisvestingswet zal naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treden. Dit betekent dat gemeenten nog maar beperkt de tijd hebben om hun beleid aan te passen. Alle bestaande Huisvestingsverordeningen vervallen zes maanden na inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014. De afspraken die op dit moment zijn vastgelegd in convenanten en betrekking hebben op woonruimteverdeling, zullen (indien nodig en mogelijk) moeten worden vastgelegd in een Huisvestingsverordening.