HUURRECHT: Wie moet glazenwasser in flatcomplex betalen?

Geplaatst op: 08-07-2014.

Als de ramen voor huurders onbereikbaar zijn, wie betaalt dan de kosten voor het schoonmaken ervan? De verhuurder, althans voor zover het gaat om de kosten van het tijdelijk bereikbaar maken van de ramen. De kosten voor de aanschaf en/of het gebruik van de glazenwasinstallatie of hoogwerker mogen niet aan de huurders worden doorberekend. De verhuurder dient deze kosten uit de kale huurprijs te betalen.

Minder duidelijk is het antwoord op de vraag of de verhuurder het arbeidsloon van de glazenwasser als servicekosten mag doorberekenen. Het valt niet te ontkennen dat er inmiddels een aantal rechters in Nederland is die menen dat deze arbeidskosten voor rekening van de verhuurder zijn[1]. De vraag is echter of verhuurders hierin moeten meegaan en hun beleid moeten wijzigen. Dat hoeft meestal (nog) niet. De discussie met betrekking tot de glazenwasserij is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Zo stellen de Huurcommissie en het Gerechtshof Amsterdam zich op het standpunt dat het arbeidsloon van de glazenwasser aan de huurder kan worden doorberekend. Bovendien is onbekend wat de andere twee gerechtshoven (hof Arnhem-Leeuwarden en hof Den Bosch) zullen oordelen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een gerechtshof of de Hoge Raad zo’n dilemma wat flexibeler oplost met een beroep op de redelijkheid dan nu wordt gedaan door enkele kantonrechters en het Gerechtshof Den Haag.

glazenwasser

[1] Zoals de kantonrechters in Den Bosch en Maastricht en het Gerechtshof Den Haag.