Schade huurwoning door politieoptreden (II)

Geplaatst op: 27-06-2018.

Is de Staat aansprakelijk?

In onze nieuwsbrief van oktober 2016 hebben wij al gewezen op het feit dat het gerechtshof Den Haag op 23 februari 2016 een belangrijke uitspraak had gedaan over de vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade aan een huurwoning.

Oude opvatting: Staat alleen aansprakelijk bij onrechtmatige inval

Tot de uitspraak van het gerechtshof Den Haag was alom de opvatting dat de Staat alleen aansprakelijk was voor schade aan het gehuurde als de politie-inval onrechtmatig was. Als het optreden van de politie rechtmatig was kon de Staat niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan het gehuurde. Deze opvatting was gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2009 (Wherestad-arrest).

Het gerechtshof Den Haag vond dit niet terecht en heeft in 2016 – in afwijking van de lijn van de Hoge Raad – beslist dat de Staat toch aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde ook als het optreden van de politie rechtmatig was. Deze beslissing van het gerechtshof is voor de Staat aanleiding geweest om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad.

Recent arrest van de Hoge Raad: Staat ook aansprakelijk bij rechtmatige inval

De Hoge Raad heeft in zijn arrest d.d. 27 oktober 2017 de uitspraak van het gerechtshof Den Haag in stand gelaten. Daarmee is de Hoge Raad uitdrukkelijk teruggekomen op het eerder door hem ingenomen standpunt.

Het nieuwe uitgangspunt is dat schade die bij rechtmatig strafvorderlijk optreden is veroorzaakt aan zaken van een ander dan de verdachte, niet tot het normale maatschappelijke of het normale bedrijfsrisico van die ander hoort, zodat de Staat in beginsel gehouden is die schade te vergoeden. Deze beslissing is gebaseerd op de gedachte dat de politie handelt in het belang van de maatschappij. Als bij dit handelen schade wordt veroorzaakt aan bezittingen van derden dan dient de maatschappij deze schade te dragen en niet de toevallige derde (in dit geval de verhuurder) die niets met het strafbare feit van de verdachte te maken heeft.

Schade niet voor risico van verhuurder

Voor woningcorporaties is dit goed nieuws. Regelmatig worden woningcorporaties geconfronteerd met forse schades die veroorzaakt zijn door politieoptreden. Voorheen moesten woningcorporaties eerst uitzoeken of het politieoptreden rechtmatig of onrechtmatig was. Dat was vaak een lastig en langdurig traject, niet in de laatste plaats omdat daarvoor gegevens uit het justitieel strafdossier nodig waren en deze gegevens niet zomaar beschikbaar waren. Die tijd is nu voorbij. De Staat is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde zonder dat het noodzakelijk is om uit te zoeken of het politieoptreden rechtmatig of onrechtmatig was.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.

Bron: Hoge Raad 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789,
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:2789