Strijd tegen hennepactiviteiten in sociale huurwoningen

Geplaatst op: 10-07-2019.

Handelsactiviteiten belangrijk?

Al jarenlang wordt er door woningcorporaties zeer streng beleid gevoerd tegen hennepactiviteiten in hun woningbezit. Veel rechters oordelen ook streng ten aanzien van huurders die in een sociale huurwoning hennep kweken. Toch vinden veel (lagere) rechters wel dat de enkele aanwezigheid van hennep in een huurwoning nog niet tot een ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden. Zij menen dat ook sprake moet zijn geweest van bijvoorbeeld handel vanuit het gehuurde.

Het gerechtshof Den Bosch denkt hier toch anders over. In een recent arrest (1) moest het gerechtshof oordelen over een zaak waarin in het gehuurde onder andere 400 gram hennep was aangetroffen (in plastic gripzak in de wasmachine), inclusief verschillende tassen (met 100 doorzichtige gripzakken en resten van hennepplanten), alsmede een weegschaal en 233 lege plantenpotten in de schuur.

Bedrijfsmatig karakter is doorslaggevend

De kantonrechter had de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst niet willen toewijzen op basis van alleen de aangetroffen hoeveelheid hennep en bijkomende zaken, maar achtte het noodzakelijk dat de verhuurder ook kon bewijzen dat huurder vanuit de woning had gehandeld in hennep. Het gerechtshof oordeelde echter:

“Het hof acht het aanwezig hebben van een (handels)voorraad van 400 gram hennep, in combinatie met de aanwezigheid van goederen waarmee de hennep kan worden verwerkt en/of getransporteerd, een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. BrabantWonen heeft bovendien een zwaarwegend belang bij het voeren en kunnen handhaven van een strikt anti-drugsbeleid om haar huurders een goed woon- en leefklimaat te bieden. Het gebruiken van een woning voor doeleinden strijdig met de Opiumwet geeft onder meer het risico op overlast en negatieve uitstraling op de woonomgeving. Hier heeft dit risico zich ook daadwerkelijk gerealiseerd doordat een politie-inval in de woning heeft plaatsgevonden; dit wordt niet anders door de verklaringen van buren dat zij niets afwijkends hebben gemerkt. Het belang van appellant bij het voortduren van de huurovereenkomst, die reeds liep sinds 1 augustus 1988, weegt niet op tegen de ernst van de tekortkoming door appellant. Het hof is van oordeel dat de tekortkoming van voldoende gewicht is om de huurovereenkomst te ontbinden.”

Woningcorporaties gebaat

Dit is toch een extra steun in de rug van woningcorporaties in het kader van hun anti-drugsbeleid. De aanwezigheid van hennep en andere gerelateerde zaken laten zich in een gerechtelijke procedure veelal wel gemakkelijk bewijzen met bijvoorbeeld informatie van de politie. Het bewijzen van handelsactiviteiten vanuit het gehuurde ligt vaak aanmerkelijk lastiger. Het gerechtshof Den Bosch biedt nu een helpende hand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.

(1) Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 7 mei 2019: ECLI:NL:GHSHE:2019:1696