Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verandert (ook weer)

Geplaatst op: 10-02-2016.

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hierdoor verdwijnt de zogenaamde VAR-verklaring om plaats te maken voor een stelsel van ‘Modelovereenkomsten’.

Tot nu toe was een opdrachtgever gevrijwaard van claims van de Belastingdienst wanneer hij beschikte over een VAR-verklaring van zijn opdrachtnemer; dat gaat (ook weer) veranderen. Per 1 mei 2016 moet de opdrachtgever zelf gaan beoordelen of zijn opdrachtnemer kwalificeert als zelfstandige.

Modelovereenkomst
Als doekje voor het bloeden is de modelovereenkomst bedacht. De Belastingdienst publiceert modelovereenkomsten op haar website. Wanneer deze modelovereenkomsten worden gebruikt heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen behoeft in te houden. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op! Wordt feitelijk anders gewerkt dan in de modelovereenkomst staat beschreven, dan kan er alsnog sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien (loonheffing). Tot 1 mei 2016 kan nog gebruik worden gemaakt van de VAR. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen hun werkwijze dan aan te passen aan het nieuwe systeem, maar de fiscus neemt nog geen repressieve handhavingsmaatregelen.