Klachtenregeling

Klachtenregeling Klachtenfunctionaris

Ons kantoor streeft naar een hoog niveau van dienstverlening aan haar cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Werking klachtenregeling
Als dit het geval is verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden.
Mocht u met hem of haar niet tot een oplossing komen, dan wordt u verzocht uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van Bres advocaten. Of, indien de klacht de klachtenfunctionaris betreft, aan diens plaatsvervanger.

Klachtenfunctionaris
mr. Kees Schoonderbeek

Plaatsvervangend klachtenfunctionaris
mr. René Boekhoff

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht start de klachtenfunctionaris een onderzoek. Volgens onze interne klachtenregeling dient elke klacht uiterlijk binnen zes weken te worden afgehandeld. U wordt altijd schriftelijk geïnformeerd over de oplossing.