Eenmalige huurverlaging in 2021

Geplaatst op: 23-03-2021.

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een sociale huurwoning huren, recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

Zie: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/eenmalige-huurverlaging-in-2021.html