Het familierecht en erfrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin – naast de zakelijke aspecten van een juridisch vraagstuk – de persoonlijke emoties een grote rol kunnen spelen. Juist dan komen de praktijkervaring, juridische deskundigheid en persoonlijke kwaliteiten van onze advocaten goed tot hun recht.

Het kan hier gaan om echtscheiding, mediation en erfrecht. Maar ook om huwelijkse voorwaarden, pensioenaanspraken, adoptie, stiefouderschap, vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling en naamswijziging.

Onze cliënten kunnen vertrouwen op juridisch advies op maat en op een zorgvuldige begeleiding tijdens eventuele procedures. Op basis van goede communicatie kunnen zij desgewenst de regie over een zaak deels of geheel aan onze advocaten overgeven. Het doel is een wezenlijke bijdrage te leveren aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Advocaat echtscheiding: hulp in emotionele tijden

Een echtscheiding kan het leven van de echtgenoten, kinderen en andere betrokkenen volledig op zijn kop zetten. In de hectiek moet veel geregeld worden. Met name op financieel gebied, bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie en de vermogensverdeling. Onze advocaten kunnen hoofd- en bijzaken onderscheiden, met veel aandacht voor rechten en verplichtingen van beide partners. Ze zorgen dat cliënten oog houden voor het eigen belang en ze zien erop toe dat er in emotionele situaties geen ondoordachte toezeggingen worden gedaan.

Daarnaast kunnen onze advocaten een helder overzicht geven van de financiële en fiscale consequenties van een scheiding. Dit is ook van belang wanneer bij een scheiding één van de partners ondernemer is, en de ander bij het bepalen van de alimentatie aanspraak maakt op het vermogen van de onderneming.

Mediation bij echtscheiding: samen naar een oplossing

Bij mediation (bemiddeling bij echtscheiding) hechten we veel waarde aan persoonlijk contact en een goede communicatie met alle betrokkenen. Dat zien wij als de basis voor een positieve verstandhouding tussen de partners/partijen onderling. Een goede verstandhouding tussen ex-partners is vaak vooral voor kinderen van belang.

Als onafhankelijk bemiddelaar begeleiden wij de gesprekken en kunnen desgewenst de regie deels of geheel op ons nemen. Bij conflicten die onoplosbaar lijken, zullen we indien mogelijk een andere dan de geijkte weg bewandelen. Het doel is altijd om beide partijen te helpen bij het vinden van een acceptabele oplossing.

Erfrecht, testamenten en huwelijkse voorwaarden

Bij erfrechtelijke vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen. Onze advocaten kunnen voorkomen dat door die emoties verkeerde keuzes worden gemaakt. Bij nalatenschapskwesties zijn vaak nog meer partijen betrokken dan bij een echtscheiding. Het goed doorgronden van de afzonderlijke belangen van de verschillende erfgenamen is noodzakelijk om de juiste strategische beslissingen te nemen. Daarom is onze advocaat in dergelijke kwesties steeds op zoek naar de kern van het geschil. Want daar ligt de basis voor een goede oplossing.

Belangrijk voordeel hierbij is dat Bres advocaten als gespecialiseerd kantoor in het familierecht veelzijdige kennis combineert op het snijvlak van advocatuur, notariaat en fiscaal recht.

Bres advocaten is dan ook de aangewezen partner om mee te denken en vooruit te denken over uw financiële toekomst (estate planning) en u te adviseren over de inrichting van een testament en huwelijkse voorwaarden.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere:

 • Echtscheiding
 • Scheidingsbemiddeling (mediation)
 • Alimentatie
 • Erfrecht
 • Estate planning
 • Testamenten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Boedelverdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Omgang
 • Naamswijziging
 • Pensioenaanspraken
 • Adoptie en stiefouderschap
 • Vaderschap
 • Bewind
 • Mentorschap en curatele

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in familierecht en erfrecht? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.