Uw onderneming kan te maken krijgen met uiteenlopende juridische vragen en problemen. Voor de continuïteit en het succes van de onderneming is het van groot belang om problemen adequaat op te lossen of zo veel mogelijk te voorkomen.

Onze advocaten zijn breed georiënteerd. Ze zijn u van dienst bij alle vraagstukken die voortvloeien uit het rechtsverkeer met klanten, leveranciers, dienstverleners, eigen organen (OR, RvC) en andere partijen. Het kan gaan om ondernemings-, insolventie- en rechtspersonenrecht, het contracten- en het aansprakelijkheidsrecht.

Advocaat ondernemingsrecht? Aan het goede adres bij Bres

U kunt een beroep doen op onze advocaten wanneer bijvoorbeeld sprake is van faillissement, surséance of van een zgn. ‘vijf voor twaalf’-situatie. Maar ook bij reorganisaties en de verkoop van bedrijfsonderdelen. Of als het gaat om het rechtspersonenrecht, een rechtsgebied dat raakt aan de notariële praktijk, waar het gaat om een NV, BV, Stichting en Vereniging.

U kunt vertrouwen op onze specialisten bij schade- en aansprakelijkheidskwesties, onrechtmatige acties tegen uw bedrijf en incasso van vorderingen. Eventueel kunnen zij nakoming van afspraken afdwingen. Ook bij het onderhandelen over en het opstellen van contracten, of voor het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden bent u bij Bres advocaten aan het goede adres.

Door het tijdig inschakelen van onze advocaten kunnen juridische kwesties in de kiem worden gesmoord. U bespaart tijd en kosten. Escalatie wordt voorkomen. In veel gevallen is een kort (telefonisch) advies al voldoende om problemen uit de wereld te helpen.

Advocaten thuis in regio Soest

De meeste van onze advocaten wonen in Soest of in de directe omgeving. Bres advocaten is diep geworteld in de lokale gemeenschap van het Eemland, daardoor uitstekend op de hoogte van de lokale structuren en van de plaatselijke markt en problematiek.

Onze specialisaties op het gebied van ondernemingsrecht:

  • Rechtspersonen
  • Insolventie
  • Contracten
  • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  • Algemene voorwaarden
  • Incasso

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

  • Ondernemingsrecht voor woningcorporaties

    Woningcorporaties kunnen bij ons terecht met uiteenlopende juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het beoordelen, opstellen en vastleggen van afspraken en contracten met leveranciers (aannemers, architecten, installateurs). Of als het gaat om statuten, deelnemingen, rechtspersonen, fusies, splitsingen, de verzelfstandiging van de organisatie of instelling, of onderdelen daarvan.